Ba Câu Chuyện Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ

Hỏi: Trong nhà chỉ mình con là người tu hành, xin hỏi hiện chúng con phải tu nhân như thế nào để đến khi lâm chung không phải chịu cảnh sắp đặt vãng sanh tự tại? Đáp: Câu hỏi này rất hay. Người tu hành nên có chí hướng như vậy. Chúng tôi thấy quá … đọc tiếp ➝ Ba Câu Chuyện Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ