Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý Khi Hộ Niệm

Có nhiều vị đã tham gia hộ niệm hoặc quan tâm đến pháp Hộ Niệm Vãng Sanh đã phát hiện ra những sơ suất từ các Ban Hộ Niệm (BHN) trong nước cũng như ở ngoài nước. Nghe được những thông tin này làm Diệu Âm cũng khá ưu tư. Hôm nay muốn xin chia … đọc tiếp ➝ Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý Khi Hộ Niệm