Câu Chuyện Không Chịu Buông Xả Chết Thành Ngạ Quỷ

Diệu Âm xin kể ra một câu chuyện có thực để chư vị nghiệm thử coi. Câu chuyện này hoàn toàn có thực, ở đời nầy chớ không phải là chuyện đời xưa. Vào cỡ tháng 6 năm 2004, có một bà cụ ở Việt Nam, bà cụ nầy bảy mươi mấy tuổi, là mẹ … đọc tiếp ➝ Câu Chuyện Không Chịu Buông Xả Chết Thành Ngạ Quỷ