Xin Chớ Xem Thường Chuyện Hộ Niệm

Có nhiều người tu suốt cả một cuộc đời, đến sau cùng chưa chắc đã hưởng được cái phước phần ra đi mà thân tướng mềm mại, tươi hồng, toàn thân thì lạnh toát, tay chân thì mềm mại mà đỉnh đầu thì ấm. Nói thực với quý vị: Không dễ gì đâu! Ấy thế … đọc tiếp ➝ Xin Chớ Xem Thường Chuyện Hộ Niệm