Ái Ân Vợ Chồng Có Phạm Giới Tà Dâm Không?

Như vợ chồng ân ái với nhau vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải “tương kính như tân” (kính trọng nhau như khách), nhằm tiếp nối dòng dõi, phải nên giữ chừng mực, chớ nên tham cầu khoái lạc đến nỗi chôn vùi thân mạng! Tuy là người phối ngẫu của mình, tham … đọc tiếp ➝ Ái Ân Vợ Chồng Có Phạm Giới Tà Dâm Không?