Các Thắc Mắc Thường Gặp Về Pháp Môn Tịnh Độ [Video]

Trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, đức Phật đã tuyên thuyết rất nhiều giáo lý và ngày nay đã được chư liệt vị tổ sư kết tập lại thành tam tạng giáo điển, bao gồm kinh tạng, luật tạng, và luận tạng. Kể từ đó đã hình thành nên 10 tông phái (10 … đọc tiếp ➝ Các Thắc Mắc Thường Gặp Về Pháp Môn Tịnh Độ [Video]