Cụ Bà Niệm Phật 1 Năm Ngồi Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Một cụ bà niệm Phật bằng tâm chân thật chỉ một năm rưỡi nhưng đạt được kết quả bất khả tư nghì: cụ đã biết trước ngày giờ mình vãng sanh về với Phật và ngồi tự tại vãng sanh một mình làm cả gia đình cụ vô cùng ngỡ ngàng. Bài giảng do sư … đọc tiếp ➝ Cụ Bà Niệm Phật 1 Năm Ngồi Tự Tại Vãng Sanh [Video]