Gia Quyến Nên Làm Gì Khi Người Bệnh Đã Bị Bác Sĩ “Chê”?

Khi bệnh tình của người thân đã đến giai đoạn cuối nhưng vẫn còn tỉnh táo, lúc này gia đình nên gấp rút đi mời ban hộ niệm (BHN) đến để khai thị cho người bệnh. Nhân lúc bệnh nhân còn tỉnh táo chưa hôn mê, đây là lúc người bệnh nên chuẩn bị tinh … đọc tiếp ➝ Gia Quyến Nên Làm Gì Khi Người Bệnh Đã Bị Bác Sĩ “Chê”?