Tội Tà Dâm Là Gì? Quả Báo Của Tội Tà Dâm & Phá Thai Ra Sao? [Audio]

Vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú, tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng. Thiên đế từ bi, nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người, lại phải tiếp tục xây thêm, đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những … đọc tiếp ➝ Tội Tà Dâm Là Gì? Quả Báo Của Tội Tà Dâm & Phá Thai Ra Sao? [Audio]