Dùng Phương Tiện Thiện Xảo Độ Mẹ Thoát Mê

Đại sư Cầu Na Bạt Ma, tức Công Đức Khải. Sau khi xuất gia, ngài tinh tấn tu trì, nghiên cứu kinh điển, do sự thông minh dĩnh ngộ, thiên tư hơn người lại thêm nỗ lực nghiên cứu học hỏi. Nhân đó, trí tuệ mở sáng, tinh thông mọi sách vở. Hơn nữa đạo … đọc tiếp ➝ Dùng Phương Tiện Thiện Xảo Độ Mẹ Thoát Mê