Phỏng Vấn Người Cõi Âm (Phần 2 – Hết)

Mặc dù không trực tiếp phỏng vấn được ông Huỳnh Văn Lương (người cõi âm) nhưng qua đoạn băng ghi âm về cuộc nói chuyện của ông với người thân trong gia đình, tôi thật sự xúc động và đã vỡ ngộ ra nhiều điều. Gần 10 năm nghiên cứu hành trì theo Phật pháp, … đọc tiếp ➝ Phỏng Vấn Người Cõi Âm (Phần 2 – Hết)