Tại Sao Người Học Phật Phải Nên Ăn Chay?

Ăn uống trong nhà Phật, tại sao lựa chọn ăn chay vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế khuyến khích chúng ta ăn chay, nhưng bản thân Ngài không có thực hành ăn chay, đó là do môi trường sống không cho phép. Đức Phật là người vô cùng từ bi, … đọc tiếp ➝ Tại Sao Người Học Phật Phải Nên Ăn Chay?