Tâm Linh Cảm Ứng Giữa Người Mẹ Và Thai Nhi

Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật giáo nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm … đọc tiếp ➝ Tâm Linh Cảm Ứng Giữa Người Mẹ Và Thai Nhi