Bí Quyết Để Niệm Phật Công Phu Thành Khối (Phiến)

Cái gọi là công phu thành khối, tức là ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tâm này chỉ có một câu A-Di-Đà Phật, ngoài một câu A-Di-Đà Phật này ra, tất cả mọi vọng tưởng, bận tâm, lo buồn thảy đều buông xả rồi, đây gọi là công phu thành khối. Có thể … đọc tiếp ➝ Bí Quyết Để Niệm Phật Công Phu Thành Khối (Phiến)