Phật Tử Yêu Và Sống Như Thế Nào?

Mỗi người sinh ra trên đời đều đã có những số phận khác nhau do nghiệp quả chiêu cảm trong vòng luân hồi. Nhưng mỗi số phận đều có chung một điểm tựa tinh thần, đó là đời sống tu tập nội tâm. Đối với những người có nhân duyên với cửa Phật thanh tịnh, … đọc tiếp ➝ Phật Tử Yêu Và Sống Như Thế Nào?