Hiếm Muộn Đường Con Cái Do Ăn Quá Nhiều Trứng

Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thật: Một lần trong pháp hội, … đọc tiếp ➝ Hiếm Muộn Đường Con Cái Do Ăn Quá Nhiều Trứng