Tụng Kinh Địa Tạng Lợi Ích Thai Nhi [Audio]

Trần nữ sĩ là láng giềng của tôi, vừa rồi tâm sự: Con gái tôi có thai hơn bảy tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ nó vô cùng đau đớn. Tôi bảo bà, suy theo giáo lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệt … đọc tiếp ➝ Tụng Kinh Địa Tạng Lợi Ích Thai Nhi [Audio]