Hai Điều Kiện Cần Có Để Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

Có một vị đồng tu mới học Phật chưa bao lâu nhìn thấy những người đã tu lâu năm, niệm Phật mấy chục năm cũng chưa vãng sanh, hỏi họ có nắm chắc mình sẽ vãng sanh hay không? Họ lắc đầu, cho nên vị đồng tu sơ học này mới thắc mắc và hỏi … đọc tiếp ➝ Hai Điều Kiện Cần Có Để Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc