Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử

Do vô minh mê mờ mà chúng sanh luôn say mê trong ảo giác tình ái, để rồi gây nhân yêu, hận, thù, ghét… mà thường thì xảy ra cho những người thân trong gia đình; để rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, gặp nhau trong tình ái yêu thương hay thù hận. … đọc tiếp ➝ Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử