Người Chưa Thấu Rõ Lý Nhơn Quả Chẳng Thể Nào Buông Bỏ Để Tu Đạo

Cổ nhân đã nói rất hay: “Ưu phiền khiến con người già nua”, con người trở nên già nua [nhanh hơn bình thường]. Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua. Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những … đọc tiếp ➝ Người Chưa Thấu Rõ Lý Nhơn Quả Chẳng Thể Nào Buông Bỏ Để Tu Đạo