Câu A Di Đà Phật Thật Vi Diệu Nhiệm Mầu

Chú Huệ Chiếu có tên là Dương Ngọc Trước, 75 tuổi, nguyên quán Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây chú là con nhà giàu, có quyền thế nên hồi trẻ chú đã sát sinh hại vật khá nhiều để phục vụ cho sở thích ăn uống của mình. Thời thanh niên trai tráng lại có … đọc tiếp ➝ Câu A Di Đà Phật Thật Vi Diệu Nhiệm Mầu