Quy Y Có Phải Là Tìm Một Vị Thầy Nào Đó Để Nương Tựa Không?

Bình thường có một số người có những ngộ nhận sai lầm về quy y. Họ cho rằng quy y là quy y với một vị thầy nào đó, hay càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Quy y không phải là nương tựa … đọc tiếp ➝ Quy Y Có Phải Là Tìm Một Vị Thầy Nào Đó Để Nương Tựa Không?