Trong Thời Gian Hành Trì Niệm Phật Đừng Quá Lo Ngại Về Vọng Tâm Khởi Lên

Người phát tâm niệm Phật, trong thời gian hành trì, đừng quá lo ngại về vọng tâm khởi lên, việc này đương nhiên làcó. Điều lo ngại nhất là chúng ta có chuyên tâm tinh tấn niệm hay không? Chúng ta hãy nhìn vào đại dương không lúc nào là không có sóng gió, nhưng … đọc tiếp ➝ Trong Thời Gian Hành Trì Niệm Phật Đừng Quá Lo Ngại Về Vọng Tâm Khởi Lên