Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Đi Theo

Hiện thời là thời đại dục vọng giàn giụa [tràn lan], người ta không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn cho đó là vẻ vang, thật là xấu hổ đến cùng cực. Lòng đại từ bi của chư Phật Thế Tôn thật là bao la, không bờ bến. Thích Ca Mâu Ni … đọc tiếp ➝ Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Đi Theo