Cụ Bà Mù Chữ Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Tự Tại Quy Tây

Tại thành phố Nghi Lan, Trung Quốc có một vị bồ tát lão niên mỗi ngày đều niệm Phật 10.000 câu. Cụ rất đơn giản, chỉ niệm Phật, bởi vì cụ không biết chữ. Tụng kinh hay những việc khác đều không biết. Lão bồ tát vốn theo tín ngưỡng dân gian, mỗi năm theo … đọc tiếp ➝ Cụ Bà Mù Chữ Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Tự Tại Quy Tây