Hai Lý Do Chính Khiến Người Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh

Người xưa nói, niệm Phật là pháp môn mà vạn người tu thì vạn người được vãng sinh. Nhưng vì sao ngày nay chúng ta thấy cả vạn người tu niệm Phật mà khó có được một hai người vãng sinh, nguyên do vì sao?. Có phải là người xưa nhìn sai, nói sai? Kỳ … đọc tiếp ➝ Hai Lý Do Chính Khiến Người Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh