Bế Quan Niệm Phật Sau 3 Năm Chắc Chắn Vãng Sanh

Trong cuộc đời này, tôi đã gặp mấy người niệm Phật vãng sanh, biểu diễn, thị hiện cho chúng ta thấy: Chẳng ngã bệnh, biết trước lúc mất, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Khoảng bốn mươi năm trước đây, Phật Quang Sơn thành lập học viện Đông Phương Phật Giáo, pháp sư Tinh Vân … đọc tiếp ➝ Bế Quan Niệm Phật Sau 3 Năm Chắc Chắn Vãng Sanh