Ăn Chay Niệm Phật Tránh Được Ác Nghiệp Kéo Dài Tuổi Thọ

Ngày xưa có chàng Vương Sinh, ăn chay niệm Phật đã ba năm. Chẳng may mắc phải một chứng bệnh lạ, khắp mình đều sinh mụn độc, ngứa ngáy khó chịu. Một người bạn chí thân của Vương Sinh đến thăm và an ủi rằng: – Anh ăn chay, thành tâm niệm Phật như vậy, … đọc tiếp ➝ Ăn Chay Niệm Phật Tránh Được Ác Nghiệp Kéo Dài Tuổi Thọ