Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Tuy Nhiều Nhưng Người Thành Tựu Lại Rất Ít?

Kiểm nghiệm chính mình có thật đủ niềm tin sâu và nguyện tha thiết hay không? Xem lại chính mình nơi chữ “xả” được khoảng chừng bao nhiêu công phu? Xả và buông xuống một phần thì niềm tin và tâm nguyện của mình đạt được một phần; xả bỏ và buông xuống mười phần … đọc tiếp ➝ Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Tuy Nhiều Nhưng Người Thành Tựu Lại Rất Ít?