Vì Sao Có Một Số Người Học Phật Nhưng Gia Đình Bị Xào Xáo?

Có một số người tin Phật, nói thực ra họ quan niệm cũng sai lầm. Cho rằng thế nào vậy? Tôi học Phật tu hành không liên quan gì với pháp thế gian, cái quan niệm này sai rồi. Không biết được, cái gọi là tu hành chính là trải nghiệm đời sống, chính là … đọc tiếp ➝ Vì Sao Có Một Số Người Học Phật Nhưng Gia Đình Bị Xào Xáo?