Vì Sao Có Một Số Người Học Phật Nhưng Gia Đình Bị Xào Xáo?Có một số người tin Phật, nói thực ra họ quan niệm cũng sai lầm. Cho rằng thế nào vậy? Tôi học Phật tu hành không liên quan gì với pháp thế gian, cái quan niệm này sai rồi. Không biết được, cái gọi là tu hành chính là trải nghiệm đời sống, chính là thực tế, đâu phải không liên quan. Là giống như chúng ta vừa mới học đến, Phật khuyên chúng ta bố thí, lập tức đi vào trong chùa miếu quyên góp một ít tiền, thêm một chút nhang đèn, thì đi làm cái này. Giống như không liên quan gì với đời sống gia đình của mình, vậy là quá đỗi sai lầm!

Cho nên có rất nhiều gia đình, khi trong nhà có người học Phật, người trong gia đình đều sinh phản cảm, cái sự việc này chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều. Có một số đồng tu đến hỏi tôi, con học Phật ăn chay, vừa thọ giới, nhưng mà người trong gia đình đều phản đối. Người trong gia đình tạo khẩu nghiệp, hằng ngày phỉ báng Phật pháp, chạy đến hỏi tôi. Tôi bảo, anh hoàn toàn không phải Phật giáo đồ, anh đã làm trái lại Phật giáo, đã phản bội Phật giáo.

Phật giáo ở khắp nơi trên thế gian đều được mọi người tán dương, sao anh lại bị mọi người phỉ báng vậy? Đây là chúng ta nhất định phải chỉ dạy họ, để tránh nảy sinh hiểu lầm. Họ tự mình cho rằng là Phật giáo đồ, giống như bản thân tôi đã được cứu rồi, người trong nhà tương lai người nào cũng đều phải đọa tam đồ, phải đọa địa ngục, trở thành cống cao ngã mạn, coi thường người trong nhà.

Bản thân phát tâm ăn chay, khi nhìn thấy người trong nhà vẫn ăn cá, ăn thịt thì vô cùng bất mãn, hai bên đối lập rồi. Bạn chẳng phải làm cách mạng gia đình sao? Không học Phật cả gia đình này vẫn tốt, vẫn rất hòa thuận. Khi vừa học Phật, thì cả nhà đều biến thành oan gia đối đầu. Đây là hiểu sai đi Phật Pháp. Cái Phật pháp này chẳng phải hại người rồi sao?

Học Phật rồi, dạy bạn cần xả mình vì gia đình của bạn. Bạn thật sự có thể xả mình vì gia đình, vì mỗi người mà phục vụ, thì có người nào không hài lòng, có người nào không thích chứ? Bản thân bạn học sai rồi! Học Phật là dạy bạn đối nhân xử thế như thế nào, trải qua cuộc sống như thế nào, làm thế nào quản lý gia đình của bạn.

Ở trong nhà là tu 6 Ba-la-mật, cái này phần trước đã nói rồi. Ở trong nhà là tu thập đại nguyện vương, đó gọi là học Phật. Bạn đem gia đình của bạn với Phật đường phân thành hai cái, vào trong chùa miếu mới tu hành, ở trong nhà là không phải tu hành, thế là hỏng rồi. Vấn đề đều xuất hiện ở chỗ này. Cho nên chỗ này nói rất hay: Người tu hoc cũng cho rằng không có liên quan gì với thế gian. Họ không biết thế pháp chính là Phật pháp, lìa khỏi thế pháp không có Phật pháp.

Trích từ bài giảng Kinh KIM CANG GIẢNG Ký (Tập 121)
Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng