Quả Báo Của Người Mẹ Phá Thai

Tôi kết hôn được mấy tháng thì có thai. Lúc đó do chưa hiểu Phật pháp, chẳng biết nguy hại của báo ứng nhân quả. Xét thấy kinh tế lúc này chưa đủ để nuôi con nên tôi đã phá thai. Sau đó, công việc làm ăn dần dần phát triển, kinh tế khấm khá, … đọc tiếp ➝ Quả Báo Của Người Mẹ Phá Thai