Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng Sanh

Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng SanhCâu Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị tình chấp cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Đối với người khác chúng ta đương nhiên là có tình chấp, đối với sự, đối với vật, chúng ta cũng có tình chấp. Hành Sách đại sư dạy:

“Nếu như sự nghiệp Sa Bà vẫn còn vương vấn, một nóng mười lạnh, tâm chẳng chuyên dốc, lúc gặp ngũ dục bèn như keo, như sơn, khi gặp phải nghịch cảnh sẽ kết oán nuôi hận, mà muốn lúc mạng chung đức Phật đến tiếp dẫn, ắt chẳng thể được cứu! Há chẳng phải là chuyện khó ư?

Xét theo đó, pháp môn Tịnh Độ là thuốc đọc tiếp ➝

Lấy Sát Sanh Làm Nghề Sinh Nhai Khi Chết Trả Quả Báo Thảm Khốc

Lấy Sát Sanh Làm Nghề Sinh Nhai Khi Chết Trả Quả Báo Thảm KhốcTrong quyển Quảng Ái Lục, Mãnh Bình Am có kể lại một câu chuyện như sau:

Đới Đại Phan là chủ quán Thiên Ngư Miến tại vùng Tô Châu. Y vốn là một người tâm tính tàn ác, hiếu sát, tự tư tự lợi. Việc kinh doanh buôn bán của y phát đạt hơn so với những người khác chính là nhờ vào nghệ thuật nấu nướng độc đáo của y. Y thường dùng phương pháp là bắt lươn bỏ vào một cái nắp bằng sắt rồi đặt cái nắp ấy lên trên một cái nồi sau đó bắc lên bếp chưng. Đoạn y lấy máu lươn trộn với mì, hương vị tạo nên một món thật thơm ngon. đọc tiếp ➝

Tu Tịnh Độ Phải Cự Tuyệt Ngoại Duyên Để Niệm Phật Nếu Không Chết Rất Khó Coi

Tu Tịnh Độ Phải Cự Tuyệt Ngoại Duyên Để Niệm Phật Nếu Không Chết Rất Khó CoiPhật hiệu của chúng ta cứ thường bị ngoại duyên cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Lúc trước có một vị cư sĩ, ông ta là một người rất tốt, tổ chức rất nhiều Niệm Phật Đoàn, khuyên rất nhiều người niệm Phật. Nhưng chính ông ta chẳng có thời gian niệm Phật, mỗi ngày đều có người đến mời ông sắp xếp công chuyện ở đạo tràng, hoặc mời ông đi thăm bịnh nhân, hoặc mời ông đi hoằng pháp lợi sanh. Cả ngày chạy tới chạy lui, ngoại duyên quá nhiều, thường bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian ngủ nghỉ. Lúc đó có người cảnh cáo ông ta: “Nếu ông không lắng lòng niệm Phật sẽ chết rất khó coi!” Đợi đến khi ông muốn từ chối các ngoại duyên đọc tiếp ➝

Nữ Cư Sĩ Lâm Chung Thấy Phật Giang Tay Nghênh Đón [Video]

Nữ Cư Sĩ Lâm Chung Thấy Phật Giang Tay Nghênh ĐónChị Đào Thị Ngữ, pháp danh Diệu Nga, 68 tuổi, là giáo viên đã nghỉ hưu, sức khỏe chị bình thường, tính tình vui vẻ, nhưng bệnh bộc phát không ai có thể ngờ, khi cảm thấy người hay ốm đau chị liền đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc đầu bác sĩ bảo chị bị đại tràng, sau đó phát hiện bị ung thư buồng trứng, tính đến ngày chị mất là ba năm, chồng chị cũng là giáo viên đã nghỉ hưu.

Cư sĩ Diệu Nga lâm chung thấy Phật thị hiện và hào quang phổ chiếu. Video clip ghi lại giây phút cư sĩ Diệu Nga thấy Phật hoan hỷ vui mừng reo lên: “Phật đến rồi” và ra đi. Điều này chứng minh đọc tiếp ➝