Bạn Đã Thật Sự Biết Cách Cung Kính Kinh Điển ChưaLà người nghiên cứu Phật pháp, đầu tiên chúng ta phải học biết cách đặt để Kinh sách. Như tất cả Kinh điển trong 12 bộ 3 tạng, bất luận là bộ nào, chúng ta đều phải trân trọng hơn cả mạng sống của mình, quý trọng hơn bất kỳ những thứ gì quý giá trên đời. Kinh Kim Cang nói: “Nơi nào có mặt Kinh điển, nơi đó có Phật.” Cho nên nói Kinh điển là nơi mà pháp thân Phật hiện hữu.

Phát tâm in ấn Kinh điển, đọc tụng, cung kính Kinh sách đều là điểm khởi nguồn phát sanh vô lượng trí tuệ; nhưng nếu có tâm bất kính cũng khiến người ta đọa lạc vào nơi không như ý. Khi đặt để Kinh sách, chúng ta phải lưu ý những điều sau đây:

+ Kinh Phật là Pháp bảo, là kim chỉ nam dẫn đường cho chúng sanh thoát khổ, nên phải cung kính tôn trọng, nếu có hư rách phải kịp thời tu bổ, không được đốt bỏ hoặc vứt đi. Nơi nào có Kinh điển, nơi đó có long thần hộ pháp bảo hộ, nếu vì Kinh điển hư rách mà chúng ta bỏ mặc, vứt vào một xó thì tội lỗi cũng sẽ vô lượng.

+ Kinh Phật phải được đặt lên trên tất cả sách vở khác. Những kinh, luật, luận của thế gian đặt ở tầng kế. Kinh sách đặt từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau: Bản gốc Kinh điển, sách chú thích Kinh điển, những sách vở Phật học thông dụng, sách ngôn luận của các bậc Thánh hiền, những sách vở có tính cách giáo hóa, cuối cùng là những sách vở thông thường.

+ Không được vẽ, viết lung tung trên Kinh sách; không được vừa nói chuyện, ăn uống vừa xem Kinh.

+ Phải cung kính đặt kinh sách lên chỗ cao ráo sạch sẽ, không được tùy ý vứt trên giường, trên ghế và những chỗ không thanh tịnh.

+ Khi dùng tay cầm hoặc đặt Kinh sách vào trong túi mang đi không được để thấp hơn thắt lưng, không được cặp nách.

+ Không được bày biện lung tung trên bàn đọc Kinh, hoặc nằm dài xem Kinh, càng không được tay dơ đụng vào Kinh.

+ Không được dùng miệng thổi bụi trên Kinh, phải dùng khăn sạch chuyên dụng để lau bụi.

+ Nếu phòng học và phòng ngủ chung với nhau (ở đây chỉ cho phòng đơn) thì khi ngủ phải dùng khăn sạch đậy lên trên Kinh và phải đặt ở phía trên đầu của mình.

+ Không được ở nơi có Kinh điển có những hành vi nhơ uế.

+ Khi xem Kinh đến đâu nên dùng mảnh giấy nhỏ ngăn ra làm dấu. Không được xếp trang, xếp góc hoặc lật úp mặt Kinh xuống theo kiểu hình chữ “人”。

+ Khi xem Kinh phải chuyên tâm, nếu khởi tạp niệm phải đóng Kinh lại, đợi có chánh niệm mới tiếp tục xem.

+ Nếu không có thời gian rảnh để đọc nên cúng dường quyển Kinh lại cho người khác, đó cũng là một cách làm cho Phật pháp được lưu thông.

+ Không được xem Kinh trong phòng vệ sinh.

+ Không được dùng tay thấm nước miếng lật Kinh.

Huệ Trang dịch