Nhiệm Màu Công Đức Thọ Trì Kinh Vô Lượng ThọĐoạn phim ghi lại sự nhiệm màu của một nữ cư sĩ tại gia nhờ thọ trì bộ kinh Vô Lượng Thọ đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Với sự thành tâm khi trì tụng, cô đã có thể nhìn thấy được hình ảnh của ao sen thất bảo nơi Cực Lạc. Trong gia đình cô nhờ công đức hồi hướng của cô đều có kết quả như cô mong đợi: người cha phát tâm ăn chay trường, con gái cũng bỗng dưng muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ và cùng mẹ ăn chay, cho đến hàng xóm thấy vậy cũng phát lòng tin tưởng và nguyện thọ trường chay. Công đức tụng kinh Vô Lượng Thọ thật bất khả tư nghì.

 

Quý liên hữu nào muốn download bộ kinh Vô Lượng Thọ do thầy Thích Trí Thoát tụng, xin hoan hỉ bấm vào link dưới đây.

Adobe PDF Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác