Phim Du Tịnh Ý Công Gặp Táo ThầnPhim được lão hòa thượng Tịnh Không cố vấn chỉ đạo. Nội dung phim kể về sự chuyển nghiệp kỳ diệu của Du Công ngay trong chính gia đình ông. Nhờ được Táo thần khai ngộ ông đã hiểu vì sao cuộc đời của ông đã gặp nhiều trắc trở. Du Công đem kinh nghiệm của cả cuộc đời mình thành tâm viết nên câu chuyện này để mong rằng con cháu đời sau hãy xem đường đời gập ghềnh ly kỳ của mình mà lấy đó tự răn.

Việc đời xưa này nghịch nhiều thuận ít, bại dễ thành khó. Nhưng cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào cũng phải quyết giữ chánh đạo. Nếu dùng tâm không chánh đáng, dùng thủ đoạn để hưởng thụ thì rất ngắn ngủi. Đó gọi là đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Sự vui vẻ chẳng biết bao giờ đến rồi chợt mất lúc nào. Rồi có một ngày tất cả những khổ báo mà mình phải nhận lấy là những điều mà tuyệt nhiên chúng ta không thể nghĩ đến.