Cụ Bà 94 Tuổi Vãng Sanh Lưu Xá Lợi ĐẹpCụ bà Triệu Vinh Phương bắt đầu tu niệm Phật vào năm 90 tuổi, đến năm 94 tuổi Bà được vãng sanh lưu lại nhiều Xá-Lợi.

Sách này viết xong, sửa soạn đưa cho nhà in chúng tôi lại nhận được một cái dĩa VCD do Cư Sĩ Thiện-Hỷ tại Texas gởi tặng. Thiện-Hỷ là tác giả của nhiều sách, trong đó có cuốn “Sau lễ Trà-Tỳ, một Nữ Phật tử lưu lại nhiều Xá-Lợi.” Ðó chính là bà Diệu-Âm Huỳnh-Ngọc-Tuyết.

Ðể chúng tôi có thêm tài liệu qúy báu, Cư Sĩ Thiện-Hỷ gởi giúp cái dĩa được thâu hình ảnh chuyện của một bà lão người Trung-Hoa ở Lục Ðịa tên Triệu-Vĩnh-Phương.

Bà cụ được báo trước sẽ vãng sanh, nên gia đình Bà cụ đã tổ chức việc trợ niệm thật hoàn hảo. Nhìn ảnh này, chúng tôi nhớ tới việc trợ niệm cho em chúng tôi là ký giả Phạm-Trọng-Viễn chủ nhiệm Tuần-Báo Chí-Linh. Chúng tôi cũng trợ niệm theo băng “chip” niệm 4 chữ A-Di-Ðà Phật. Trong dĩa VCD, người nhà của cụ Triệu-Vĩnh-Phương đôi lúc cũng kề tai nhắc Cụ niệm Phật. Nhưng đầy đủ hơn, thân nhân của Cụ Triệu-Vĩnh-Phương có cầm một bức ảnh tượng Phật A-Di-Ðà màu vàng sáng chói.

Cụ Triệu-Vĩnh-Phương ra đi thật an nhiên như người nằm ngủ và theo thế nằm của Phật Thích-Ca-Mâu-Ni lúc nhập Niết-Bàn. Cụ được đắp bằng 1 cái mền Tỳ-Lô-Quán-Ðảnh bằng lụa màu vàng.

Mấy ngày sau, nhục thân của Cụ Triệu-Vĩnh-Phương được đặt vào một cái nồi đồng lớn và được thiêu theo phương cách xưa cũ của nhà quê Trung-Hoa, tại giữa khoảnh đất rộng. Mọi người bu xung quanh chứng kiến tận mắt cuộc hỏa táng.

Sau đó thân nhân tìm ra thật nhiều Xá-Lợi. Ðặc biệt có một Xá-Lợi Xương, giống hệt hình Bồ-Tát Quán-Thế-Âm được đặt trên hai Xá-Lợi hình Hoa Sen nở. Nhận thấy phim này (giới thiệu bằng tiếng Tàu) rất hữu ích cho Phật tử Việt-Nam cho nên chúng tôi đề nghị với cô Tâm-Từ sang lại và thâu phần tiếng Việt vào để ai cần, thỉnh về nhà xem hầu biết cách trợ niệm cho người sắp lâm chung.

Trích Những Chuyện Vãng Sanh Lưu Xá Lợi của cư Sĩ Tịnh Hải.

Cụ Triệu Vinh PHương vãng sanh lưu xá lợi hình bồ tát Quán Thế Âm

Cụ Triệu Vinh Phương đã 2 lần thấy Phật, khi vãng sanh lưu lại xá lợi hình Bồ-Tát Quán-Thế-Âm.