Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng SanhĐược sự khai ngộ qua thư của thầy Thích Giác Hạnh từ Việt Nam, một Phật tử tại Hoa Kỳ đã giác ngộ và chịu quy y, niệm Phật cho đến ngày vãng sanh chỉ mất chưa đầy 1 tháng rưỡi. Câu Phật hiệu vô cùng nhiệm màu đã giúp anh chiến thắng được nỗi đau thể xác khi cơn bệnh ung thư máu hành hạ. Điều nhiệm màu bất khả tư nghì đã xảy ra khi anh kể cho người vợ của mình biết rằng đức Phật A Di Đà đã báo trước ngày giờ để đến rước anh về cõi Phật…