Một Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng TửSau khi qua đời vì bị ám hại và bị “ếm” đã 15 năm, thần thức một vong linh không tìm thấy lối thoát vì xung quanh mình chỉ toàn là một bóng đen dày đặc. Trong một lần nghe được tiếng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” vong linh này đã niệm theo và tìm được ánh sáng. Sau đó vong linh cũng đã tìm được về nhà người thân báo mộng và xin quy y Tam Bảo.