Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm PhậtĐây là một cuộc vãng sanh tương đối thú vị xảy ra gần đây tại tỉnh Vĩnh Long. Nhờ thiện căn sâu dày với Phật pháp từ nhiều kiếp đến nay, đến cuối đời cụ Nguyễn Văn Trợ đã được 2 ban hộ niệm và 1 số liên hữu khác đến trợ duyên cho đến lúc ông vãng sanh. Bản thân ông mặc dù đã 91 tuổi nhưng hằng ngày rất tinh tấn niệm Phật. Khi túc nghiệp hiện tiền ông phải nằm bệnh viện nhưng không vì thế mà ông lơ là câu Phật hiệu. Ngược lại ông càng tha thiết niệm Phật nhiều hơn quyết lòng vãng sanh trong kiếp này. Xâu chuỗi ông không bao giờ rời tay, miệng không ngớt niệm câu lục tự Di Đà. Điều tốt hơn nữa là trong gia đình ông tất cả con cháu đều là những thiện hữu tri thức tu Tịnh Độ hết lòng sát cánh bên ông trong giây phút cuối, vì ông niệm Phật không ngưng nghỉ suốt ngày đêm. Sau 10 giờ đồng hồ từ lúc ông tắt thở thân xác ông có các dấu hiệu ông bị luân hồi trong lục đạo, vì thế gia đình ông và các ban hộ niệm tiếp tục niệm Phật trợ duyên cho ông thêm 8 tiếng đồng hồ nữa thì điều diệu kỳ đã xảy ra khi thân thể ông đã hiện đủ các tướng lành của một người đã được vãng sanh về cõi Phật. Một video rất đáng xem và đáng học hỏi cho tất cả chúng ta khi có người thân trong gia đình lâm chung.