Phương Pháp Để Ra Khỏi Vô Minh Tà NiệmÁi bất trọng, bất sanh Ta Bà
Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ

(Ái không nặng, không sanh ra ở Ta Bà
Niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Độ).

Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. Vãng sanh Tịnh Độ phải dựa vào A Di Đà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Đà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Độ. Nếu khi niệm “A Di Đà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở.

Đời này chúng ta chỉ có một mục tiêu: Muốn gặp A Di Đà Phật, muốn đến thế giới Cực Lạc. Làm cách nào để đi? Trong kinh dạy chúng ta ” chấp trì danh hiệu” thì có thể đi. Vậy thì các vị không thể lơi lỏng danh hiệu A Di Đà Phật này, những thứ khác đều có thể buông xuống, vì “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” cái gì có hình tướng đều là giả, mọi thứ đều không thể mang theo, không thứ nào hữu dụng cả.

Chúng ta nhớ thật kỹ, tưởng nhớ những thứ khác đều là tạo nghiệp luân hồi, còn cái gì không tưởng không nghĩ cũng là nghiệp lục đạo luân hồi, đọa đến vô minh. Chúng ta không đọa đến vô minh thì đọa đến tà niệm. Vô minh và tà niệm đều không ra khỏi luân hồi. Chúng ta không muốn đọa vào những con đường này thì còn cách: Tưởng nhớ A Di Đà Phật, ắt sẽ siêu vượt vô minh, sẽ siêu vượt tà niệm. Phương pháp này đơn giản, dễ dàng, thật tuyệt diệu. Ngoài A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, phải luôn ở trong tâm.

Ngày trước tôi còn mẹ già ở Thượng Hải. Có người đến thăm bà, nói bà luôn nhớ tôi. Ý niệm thế gian là thường tình, nhưng với người niệm Phật, cầu sanh Tây Phương là sai rồi. Tôi về gặp bà và khuyên không nên nhớ tôi nữa, phải nhớ A Di Đà Phật. Đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyển thành tưởng nhớ A Di Đà Phật. Nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật thì mới vĩnh hằng, là đại trí tuệ chân thật. Vì sao? Tương lai chúng ta đều đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày cùng nhau ở một nơi mà. Còn ở đây, con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, là tạo nghịệp ái, nghiệp luân hồi, tương lai mạnh ai nấy tạo luân hồi, không có thể gặp mặt lại nhau, dù có gặp mặt cũng không nhận ra được vì thay hình đổi dạng rồi. Cho nên muốn mãi mãi ở cùng một nơi, chỉ còn một cách, mọi ngừơi phải niệm nhớ A Di Đà Phật. Vãng sanh về Tây Phương rồi, vĩnh viễn sống cùng với nhau.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không