Chuột Vào Chánh Điện Niệm Phật Vãng SanhĐây là một câu chuyện vãng sanh hy hữu xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi niệm Phật đường được thành lập được 10 năm, một buổi sáng nọ vị sư trụ trì đang cùng đại chúng cùng niệm Phật thì mọi người phát hiện có một chú chuột cứ chạy qua chạy lại trên điện Phật mà không tỏ vẻ gì sợ sệt mọi người. Trong chúng có người muốn đuổi chú chuột xuống nhưng sư trụ trì ngăn lại và đến gần bảo chuột hãy đi nơi khác. Chú chuột liền bỏ đi, nhưng lát sau liền trở lại. Lần này chú không leo lên bàn Phật nữa mà cứ quỳ trên bồ đoàn tỏ vẻ lạy Phật. Vị sư trụ trì một lần nữa đến và quan sát tỉ mỉ, sau đó hỏi chú chuột có phải muốn vãng sanh hay không? Chú liền chắp hai tay trước lại, miệng liên hồi mấp máy như đang niệm Phật. Sư trụ trì hiểu ý liền cùng đại chúng niệm Phật đưa tiễn chú chuột vãng sanh. Mọi người đều nhìn thấy chú chuột lạy xong 48 lạy, hai chân trước đổ về trước, đầu gục xuống nằm im. Vị hòa thượng đặt tên và hỏa táng cho chú chuột, sau đó đem tro của chú cho vào lồng kính làm vật cảnh tỉnh người niệm Phật cần phải chuyên cần tinh tấn niệm Phật tất được vãng sanh.