Do Trộm Cắp Phải Đầu Thai Làm Gà Đẻ Trứng Trả NợCó một cụ bà họ là Thẩm đã kể lại một câu chuyện như sau:

Tại thôn của cụ có một người tên là Triệu Tam, cùng với mẹ là người ở cho nhà họ Quách. Sau khi mẹ Triệu Tam qua đời hơn một năm, vào một buổi tối nọ, ông có một giấc mộng mà như không phải mộng, trong đó mẹ ông nói: “Ngày mai tuyết rơi lớn, bên dưới tường nhà sẽ có một con gà chết cóng vì lạnh; chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho con, nhưng con chớ có ăn. Ta đã từng trộm ba trăm đồng của chủ nhân, Diêm vương nay phán ta chuyển sinh thành gà để trả nợ. Ta đã đẻ đủ trứng trong đời này để trả hết số nợ, nên có thể đi được rồi.”

Hôm sau, quả đúng như lời nói, có một con gà chết cóng dưới bức tường nhà. Chủ nhân thưởng cho Triệu Tam, nhưng Triệu Tam nhất quyết không ăn, mà khóc lóc mang gà mái đi chôn. Chủ nhân cảm thấy rất kỳ quái, mới gặng hỏi lại. Không còn cách nào khác, Triệu Tam đành đem sự thật kể lại với chủ nhân.

Câu chuyện trên là có thật và đã được ghi chép lại. Trên thế giới này, la, ngựa được con người dùng để cưỡi; trâu, dê bị con người giết mổ để lấy thịt. Khó mà biết được nguyên nhân kiếp trước là gì. Những người gian manh xảo trá, trộm cắp của người khác sẽ đều có hậu hoạ về sau, chẳng qua là người ta chẳng mấy khi suy nghĩ về điều này.

Trích: “Duyệt vi thảo đường bút ký” triều Thanh, quyển 16

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/16/47726.html (Bản tiếng Hoa)
http://www.pureinsight.org/node/4826 (Bản tiếng Anh)