Người Có Tâm Địa Thiện Lành Ma Quỷ Luôn E Dè Chẳng Dám Đến GầnPhàm nơi có người cư trú hay không có người cư trú đều có quỷ ở đó, số lượng nhiều hơn cả dân số loài người. Người và quỷ ở cùng 1 nơi đây là sự thật, thế nhưng tuy sống cùng 1 nơi nhưng lại ở 2 chiều không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung 1 chổ. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau, tường vách trong nhà của người chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua, nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, với tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại.

Có rất nhiều quỷ cũng như là quỷ thần mỗi ngày đều đi xuyên qua nhà người ta. Trong thành phố, đô thị, xóm làng đều có quỷ và quỷ thần. Do ban ngày dương khí quá nặng nên họ sẽ tránh né, vì phàm là quỷ thì đều sợ ánh sáng mặt trời, cho nên khi họ xuất hiện đều là buổi tối, đại khái là lúc hoàng hôn khi mặt trời lặn thì quỷ và quỷ thần đều xuất hiện, nhưng số lượng rất ít. Vậy lúc nào thì nhiều nhất? Đại khái khoảng 11 giờ, 12 giờ khuya, ngoài đường có rất đông quỷ và quỷ thần, rất náo nhiệt. Con người chúng ta có tiệm buôn, có dường phố, thì quỷ cũng có tiệm buôn, có đường phố của họ.

Con người nói thật ra có nhiều khi thường thấy quỷ, nhưng lại chẳng hay biết. Nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ tự mình chắc chắn đã gặp quỷ rồi, nhiều khi chúng ta ở trong nhà hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái rất ớn lạnh, lông tóc dựng đứng, đó là hiện tượng gì? Đó là gặp quỷ, bởi làn sóng của quỷ làm ảnh hưởng đến chúng ta. Hiện nay khoa học gia gọi làn sóng này là từ trường, khi từ trường của ta tiếp xúc với từ trường của họ, nếu từ trường của ta mạnh thì họ sẽ chẳng thể quấy nhiễu được, còn nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu, khi bị quấy nhiễu thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ có thể quấy nhiễu chúng ta, chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ, đó là lúc từ trường của chúng ta quá mạnh, họ sẽ phải tránh xa chúng ta ra, chẳng dám đến gần. Tại sao vậy? Đến gần thì họ cũng cảm thấy chẳng thoải mái. Thế nên trong Kinh điển thường nói: “Một người tu hành đến lúc công phu thật sự đắc lực, trong phạm vi 40 dặm những ác quỷ, ác thần đều tránh né”. Tại sao? Vì từ trường của người đó quá mạnh, nên khi chúng quỷ đi vào liền cảm thấy không thoải mái. Sức mạnh của từ trường có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm, cho nên họ phải lùi ra xa khỏi phạm vi 40 dặm này.

Nếu người tu hành còn gặp quỷ, thì nói cách khác công phu tu hành của bạn quá kém, quỷ cũng hiếp đáp bạn, cũng cười chê bạn. Vì sao? Vì công phu tu hành của bạn là giả chẳng phải thật, chỉ làm ra dáng bề ngoài tu đạo mà thôi, còn trong tâm thì vẫn tham, sân, si, mạn, thế nên quỷ cũng khinh thường bạn là sự việc như vậy.

Nếu so với việc người sợ quỷ, thì quỷ càng sợ người hơn. Không phải chúng ta vẫn hay nghe nói đó sao: “Người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người đến 7 phần”. Thế nhưng lại có rất nhiều người lại sợ quỷ, thật là rất kỳ lạ, đáng lý quỷ sợ người mới đúng, tại sao người lại đi sợ quỷ chứ? Bạn phải biết rằng, nếu tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn 3 phần, vì quỷ tôn kính người tốt. Tâm địa ngay thẳng, thanh tịnh, từ bi thì quỷ thần đều tôn kính bạn, họ làm sao dám hại bạn?

Trong loài quỷ thần cũng có rất nhiều loại khác nhau, quỷ thần mà ủng hộ bạn thì đó là loại quỷ tốt, chuyên làm việc giúp người, quỷ thần đến phá bạn thì đó là loại quỷ hại người. Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi cho người nhiều hay là làm hại cho người nhiều? Vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở bản thân chúng ta, nếu chúng ta giữ lòng tốt, luôn làm việc tốt vì lợi ích của xã hội, lợi ích đại chúng thì quỷ thần nhất định sẽ ủng hộ và hộ trì cho chúng ta. Nếu chúng ta khởi tâm tà ác, làm chuyện gì cũng gây hại kẻ khác, gây hại cho xã hội, chỉ lo lợi ích của mình thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta. Do đó, lợi hay hại chẳng phải ở đối phương mà ở tại chính mình vậy.

Lão pháp sư Tịnh Không