Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Sau Khi Lập Bia Đá Phật Hiệu Tại Nơi Thường Xảy Ra Tai Nạn & Dân Chúng Thường Nghe Tiếng Quỷ KhócTại làng Trúc Liên, thị xã Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam, trên quốc lộ có một đoạn cua dài khoảng 50, 60 mét, những cây trồng bên đoạn đường đó chưa bao giờ lớn lên được, mà những cây trồng ở đoạn đường khác thì đã lớn, đường kính cây to bằng cái miệng tô.

Nguyên nhân là ở khúc cua này thường xảy ra tai nạn xe, các cây nhỏ chưa kịp lớn thì đã bị xe đụng gãy. Dân làng ở gần đó thường nghe thấy tiếng quỷ kêu, mỗi lần nghe thấy tiếng quỷ chắc chắn sẽ có tai nạn xe xảy ra, nhiều năm nay đều như vậy. Có hai tòa nhà kề sát bên đường nhưng cũng chẳng có người ở, vì đây là chỗ không an ổn vui vẻ gì, những người chủ nhà sợ tiếng quỷ kêu, nên họ cũng dọn đi mất.

Việc này truyền đến tai các liên hữu chuyên tu niệm Phật ở thị xã Nguyên Giang, họ liền góp tiền xây một bia đá lớn khắc sáu chữ danh hiệu: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Vào ngày 24 tháng 12 âm lịch năm ngoái, hai – ba chục vị liên hữu dưới sự hướng dẫn của pháp sư, cố tình thuê xe đến đó để Niệm Phật sái tịnh, đặt bia đá “Nam Mô A Di Đà Phật” ngay đó.

Cả dân làng hay được tin này, đều đi theo trưởng làng, từ người già 80 tuổi, đến em bé 7, 8 tuổi, tổng cộng lên đến gần hai trăm người, đều đến đốt pháo và tham gia niệm Phật. Đội ngũ niệm Phật xếp thành hàng dài khoảng một, hai trăm mét, rầm rầm rộ rộ niệm Phật hơn hai tiếng đồng hồ. Những tấm hình Phật, những xâu chuỗi Niệm Phật do các liên hữu đem đến đều được dân làng tranh nhau xin sạch hết, vì nhiều năm nay họ bị tiếng quỷ kêu trong tai nạn xe quấy nhiễu không cách nào thoát khỏi, nên họ hết lòng kỳ vọng những Phật bảo, pháp khí có thể phù hộ cho họ được bình an kiết tường.

Sau khi bia đá sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật được đặt xuống nơi đó, dân làng không còn nghe thấy tiếng quỷ kêu, cũng không còn xảy ra tai nạn xe nữa, vì dân làng được lợi ích như thế, nên mỗi khi nhà ai gặp chuyện gì, họ đều đem trái cây đến trước bia đá Nam Mô A Di Đà Phật cúng và lễ lạy cầu xin gia hộ.

Chúng tôi nghe được câu chuyện này tại nhà cư sĩ Vương Di Trân vào ngày 16 tháng 6, khi lái xe từ Nguyên Giang về Trường Sa, vừa lúc phải đi ngang qua đoạn đường đó, chúng tôi liền để ý xem, quả nhiên thấy bên đường có một bia đá rất to, chúng tôi đều rất hứng thú xuống xe để xem. Thấy tình hình giống như các liên hữu nói. Bia đá cao khoảng hơn hai mét, hai mặt đều có khắc sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật rất to, hai bên còn đề câu đối liễn:

“Thế gian xấu ác nên hành thiện,
A-di-đà Phật độ chúng sanh”.

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ghi “Ngày 6 tháng 12 năm 2003, chúng liên hữu ở Nguyên Giang lập”, tất cả đều viết bằn sơn đỏ, rất nổi bật. Bên đường lại trồng các cây nhỏ ngay ngắn, tốt tươi, không còn cây nào bị đụng gãy nữa. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không đem theo máy ảnh để chụp.

(Tháng 6 năm 2004, Vương Di Trân và Đường Ngọc Lan thuật)

Lời bình:

Sáu chữ danh hiệu là tâm Phật,
Đến đâu quỷ thần đều kính phục,
Tiêu tai tránh họa chuyện bình thường,
Vãng sanh Cực Lạc mới thỏa lòng.

Trích: Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng – trang 107