Câu Chuyện Vị Ni Sư Vừa Khởi Tâm Sân Nước Cam Lồ Đại Bi Liền Biến Thành Nước SôiỞ Đài Nam có đạo tràng do một ni sư trụ trì, một hôm sư bị tiếng kêu khóc làm tỉnh giấc, khi vừa mở mắt liền thấy một đám người già trẻ gái trai thân thể đều bị phỏng đến quỳ trước mặt, sư kinh ngạc và hỏi: “Cớ sao mọi người lại khốn khổ đến thế, ai đã làm như vậy với cái vị?”

Trong ấy có người dẫn đầu nói: “Đây đều là do vị đệ tử hộ pháp tên đó họ đó của thầy dùng nước sôi để tạt chúng tôi đấy!”

Trụ trì nghe xong liền kinh hoàng và hỏi tiếp: “Sự việc này xảy ra lúc nào?”

Vị dẫn đầu trả lời: “Chính lúc vừa rồi, chúng tôi không hiểu sao cô ta lại dùng nước sôi tạt chúng tôi, thấy cô ta cầm ly nước sạch và tụng chú Đại Bi, ngỡ rằng cô ta sẽ ban cam lồ cho chúng tôi, đâu ngờ cô ta lại dùng nước sôi tạt chúng tôi chứ, xin sư phụ vì chúng con mà làm chứng!”

Ni sư muốn tiếp tục hỏi rõ vấn đề thì bỗng nghe tiếng gà gáy, thức giấc mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, vị đệ tử hộ pháp mà họ nói đó, ngày thường rất từ bi, nay sao lại dùng nước sôi đi tạt chúng sanh vô hình chứ? Sau khi thọ trai xong, ni sư liền nhờ đệ tử gọi điện cho vị hộ pháp ấy đến hỏi chuyện.

Khi vị hộ pháp ấy đến, ni sư liền hỏi: “Sáng nay con ở nhà có làm việc gì không bình thường không?”

Đệ tử đáp rằng: “Dạ không, sáng nay con ở nhà vẫn tu tập công khóa buổi sáng, bỗng cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó lạ lạ, nên bèn trì 21 biến chú Đại Bi để sái tịnh.”

Ni sư nghe xong, suy nghĩ một hồi, bỗng trừng mắt nhìn cô và nói rằng: “Lúc con rải nước Đại Bi thì tâm con đang nghĩ gì?”

Vị hộ pháp ấy đáp: “Con dùng nước Đại Bi để xua đuổi tà ma, như vậy có gì sai không thầy?”

Ni sư đáp: “Con thật quá đỗi sai lầm, khi con tu tập công khóa buổi sáng, các oan gia trái chủ của con đều rất hoan hỷ mà đến nghe kinh, thấy con trì niệm nước chú Đại Bi, họ rất vui mừng và muốn được sự gia trì của nước Đại Bi. Ai ngờ con dùng tâm sân để rải nước, kết quả nước Đại Bi biến thành nước sôi, vô tình làm họ bị phỏng, thật đáng thương xót.”

Cô hộ pháp ấy kinh hoàng hỏi ni sư rằng : “Sao thầy lại biết được chuyện đó?”

Ni sư đáp: “Sáng nay họ đều đến chỗ ta để thưa kiện, sao ta lại không biết được chứ!”

Sư cô Chenqul Shi