Cụ Ông Tặng Kỷ Vật Răng Cho Con Gái Khi Biết Trước Ngày Vãng Sanh

Thương người mến vật, thật thà niệm Phật! Mọi thứ đều buông, thương – ghét vui – buồn tiêu tan sạch mất!
Nghiệp khảo chẳng màng, lòng luôn bình an! Chọn ngày về xứ, khổ đau sanh tử bỏ lại trần gian!

Ông Chiêu Văn Triệu sinh năm 1918, cư ngụ tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Chiêu Văn Tám, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Biền. Ông là con thứ ba trong gia đình có năm anh em. Khi đến tuổi trưởng thành ông kết hôn đọc tiếp ➝

Nam Phật Tử 24 Tuổi Dụng Công Mãnh Liệt Suốt 4 Năm Dự Tri Thời Chí Tự Tại Vãng Sanh

Nam Phật Tử 24 Tuổi Dụng Công Mãnh Liệt Suốt 4 Năm Dự Tri Thời Trí Tự Tại Vãng SanhNhàm chán Ta Bà thống khổ, thề quyết thoát ra, bốn năm thiết tha tinh tu Tịnh Độ!
Mến ưa Cực Lạc yên lành, cầu về mãnh liệt, cảm Phật chơn thiệt tự tại vãng sanh!

Chú Lê Văn Sâu, sinh năm 1952, cư ngụ tại số 172, ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Lê Văn Trình, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thôn. Chú là thứ Út trong gia đình có năm anh em, sinh sống bằng nghề làm ruộng. đọc tiếp ➝

Nhờ Tam Bảo Gia Trì Cụ Ông Dễ Dàng Dứt Bỏ Tứ Đổ Tường Thoát Nạn Oan Gia Trái Chủ Để Vãng Sanh

Nhờ Tam Bảo Gia Trì Cụ Ông Dễ Dàng Dứt Bỏ Tứ Đổ Tường Thoát Nạn Oan Gia Trái Chủ Để Vãng Sanh“Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long, đó là cái dũng của người chài lưới; Vào rừng mà không biết sợ hổ, báo, đó là cái dũng của người thợ săn; Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sanh, ấy là cái dũng của người chiến sĩ; Biết được chỗ ‘cùng – thông’ là Thời, Mệnh và bất cứ ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của Thánh nhân.” Còn như nghe lời Phật, lời Tổ chỉ dạy mà cố gắng làm y theo, bỏ hẳn những thói hư tật xấu, những tập khí hung ác tà vạy, chừa bỏ dứt khoát chứ không hẹn lần hẹn lựa, hay dây dưa cù cưa…thì đây là cái dũng của người đệ tử Phật! Gương vãng sanh sau đây là bài học đọc tiếp ➝

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 Ngày

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 NgàyTảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến: Để tiếng thơm muôn kiếp nơi đời!

Siêng năng học hỏi Phật pháp, tinh tấn công phu tu hành, quyết vãng sanh ngự liên đài: Soi gương sáng ngàn năm cho đạo!

Ông Trần Văn Lưỡng sinh năm 1935; cư ngụ tại ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Minh Hải. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Uất, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Thu. Ông là người con thứ Tư trong đọc tiếp ➝

Mẹ Vãng Sanh Độ Con Gái Đã Mất Ở Cõi Âm

Mẹ Vãng Sanh Độ Con Gái Đã Mất Ở Cõi ÂmBà Hồ Thị Tường sinh năm 1928, nguyên quán tại rạch Ca My, quận Ô môn, tỉnh Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Hồ Văn Ninh, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Nguôi. Bà là con thứ năm trong gia đình có năm anh em.

Năm lên 20 tuổi bà thành hôn với ông Nguyễn Văn Vui, sinh được một trai bảy gái, cư ngụ tại xã Thới Phong, thị trấn Thới Lai, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Gia đình bà sinh sống bằng nghề nông.

Tính tình của bà hiền hòa, nhân hậu, thương người đọc tiếp ➝

Bị Gia Đình Cản Ngăn Không Cho Hộ Niệm Cụ Ông Biết Trước Ngày Ra Đi Vẫn Một Lòng Niệm Phật Vãng Sanh

Bị Gia Đình Cản Ngăn Không Cho Hộ Niệm Cụ Ông Biết Trước Ngày Ra Đi Vẫn Một Lòng Niệm Phật Vãng SanhXài cho người khác, ông như một ông hoàng rộng rãi; xài cho riêng mình, ông như một người keo kiệt! Đó là ông Mai Văn Trung sinh năm 1923, nguyên quán Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Mai Văn Dầy, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Quyến. Ông là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh em.

Năm 1940, lúc 17 tuổi, ông có cùng thân phụ đến làng Nhơn Nghĩa, Xà No, quy y Tam bảo, chính thức trở thành cư sĩ tại gia, mỗi tháng ăn chay bốn ngày và sớm chiều hai thời lễ bái sám nguyện. đọc tiếp ➝