Lúc Bệnh Tật Hãy Buông Hết Việc Thế Gian Chẳng Nên Tham Luyến

Lúc Bệnh Tật Hãy Buông Hết Việc Thế Gian Chẳng Nên Tham LuyếnPhàm người niệm Phật muốn sanh Tịnh Ðộ thì nên thường nghĩ thế gian hết thảy vô thường, đã thành ắt phải hoại, có sanh ắt có tử. Nếu chẳng được nghe Phật pháp thì xả thân, thọ thân, luân hồi ba cõi, tứ sanh, lục đạo, không ngày giải thoát. Nay ta hữu duyên được nghe chánh pháp, được tu Tịnh nghiệp, chỉ nghĩ đến Phật, bỏ báo thân này sẽ sanh Tịnh Ðộ, vào trong thai sen hưởng các khoái lạc, vĩnh viễn thoát sanh tử, Bồ Ðề bất thối. Ðấy chính là việc làm bình sinh của bậc đại trượng phu.

Vừa mới nhuốm bệnh cứ vẫn tinh tấn, lặng trong thân tâm đọc tiếp ➝

Sáu Hành Vi Làm Hao Tổn Phúc Báo Đời Người

Sáu Hành Vi Làm Hao Tổn Phúc Báo Đời NgườiNgười xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 6 hành vi khiến phúc báo của một người bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo!

1. Thường xuyên sát sinh.

Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh đọc tiếp ➝

Khi Niệm Phật Phải Buông Xuống Vạn Duyên Mới Thành Tựu

Khi Niệm Phật Phải Buông Xuống Vạn Duyên Mới Thành TựuPháp môn này đã trọng yếu như thế thì phải niệm cách nào? Có hai phương pháp niệm Phật: một là niệm Phật, hai là nhớ Phật (ức Phật).

Niệm là niệm ở đâu thì chú tâm tại đó, tức là khi niệm Phật thì tâm đặt nơi Phật, tâm chính là Phật. Chẳng hạn lúc chúng ta niệm Phật hai thời sáng tối thì niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra lại lọt vào tai, tâm nhớ lấy. Ba nghiệp thân, khẩu, ý cùng hợp lại niệm. Kinh dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”.

Lúc niệm cốt cho tinh chứ không cầu nhiều. đọc tiếp ➝

Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại?

Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại?Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học của ta. Nghiệp chướng có rất nhiều loại, Tổ Sư Đại Đức đem nó quy nạp thành 4 đại loại:

1. Hôn trầm: Tức là buồn ngủ, lúc bình thường thì rất tươi tỉnh, nhưng khi bước vào thời khoá tu tập mới vừa niệm Phật được vài mươi câu là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thể kháng cự lại được. Cái hiện tượng này bất cứ người nào dù là tu Niệm Phật hay Tham Thiền đều rất hay gặp phải, đây chính là do đọc tiếp ➝

Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?

Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?Tại sao lại có hiện tượng công phu ngày thì được đắc lực câu Phật hiệu niệm được rất sung mãn, ngày thì uể oải chẳng thể tập trung được vào câu Phật hiệu? Đa phần những người niệm Phật đều mắc phải hiện tượng này mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Đây là do công phu vẫn chưa đi đến chổ thuần thục, câu Phật hiệu niệm đó chưa đủ lực, và thêm 1 nguyên do nữa chính là nghiệp lực chiêu cảm. Từ vô thỉ kiếp đến nay chổ tạo tác ác nghiệp chúng ta đã tích lũy quá nhiều, ngày nay tuy rằng chúng ta mỗi ngày đều niệm Phật rất chăm chỉ, nhưng vẫn chẳng đủ sức để đoạn trừ những ác nghiệp này, vẫn là tuỳ nghiệp chiêu cảm. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Miệng

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên MiệngĐại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: “Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa.” Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ niệm Phật, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên không cách gì thấy được Phật.

Chữ Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ, người thế gian hay dùng từ hoài niệm để tưởng nhớ về 1 sự việc nào đó. Niệm Phật là nhớ, là nghĩ đến Phật, chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật, nhớ nghĩ đến hạnh nguyện tu tập của Phật. Chứ chẳng phải niệm Phật là đem danh hiệu đọc tiếp ➝