Bảy Ngày Khai Thị Phật ThấtĐây là những lời khai thị vàng ngọc của hòa thượng Diệu Liên trong suốt 7 ngày tu Phật thất tại chùa Linh Nham do thầy Thích Tâm An dịch với giọng đọc truyền cảm của cô Thường Duyên. Bằng những kinh nghiệm tu tập dài lâu của thầy kết hợp với những lời dạy từ chư tổ bài pháp của thầy trở thành một “cuốn từ điển bỏ túi” để chúng ta học và thực hành, một kim chỉ nam để người niệm Phật vững bước trên đường về Cực Lạc. Hòa thượng nêu rõ lý do vì sao niệm Phật không có hiệu quả cũng như những điều gì chúng ta không nên làm để công phu tu tập ngày thêm thăng tiến. Các phẩm vị được sanh về Thế Giới Cực Lạc tương ứng với những trình độc tu chứng như người chỉ chuyên niệm nhưng chưa chứng Nhất Tâm Bất Loạn sẽ sanh về Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Nếu chúng ta niệm Phật đạt đến Sự Nhất Tâm Bất Loạn – tức chứng Vị Bất Thối – sẽ được sanh về Phương Tiện Hữu Dư Độ. Khi chúng ta niệm được đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn – đồng nghĩa với chứng Hạnh Bất Thối – sẽ được sanh về Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Nhưng hòa thượng còn chỉ dạy thêm cho chúng ta rằng chỉ cần sanh được về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta sẽ chứng được cả 3 quả: Vị – Hạnh – Niệm Bất Thối để thành Bất Thối Chuyển Bồ Tát.

Download sách pháp ngữ của hòa thượng Diệu Liên: Tập 1 | Tập 2
Download: MP3 Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất