Đại Đức Thích Giác Nhàn Nói Về Cõi ÂmBằng kinh nghiệm từ bản thân qua những lần tiếp xúc với người âm, đại đức Thích Giác Nhàn muốn gửi gấm đến mọi người một thông điệp rằng: chết không phải là hết. Với lối giảng pháp mang tính hài hước nhưng chân thật, thầy Giác Nhàn đã trả lời một câu hỏi lớn: trách nhiệm của những người thân còn hiện tiền phải nên làm những gì để có thể cứu giúp thân nhân quá vãng của mình không còn chấp vào tấm thân giả tạm đã tan rã, không còn bám víu mãi nơi nấm mồ của mình để sớm được siêu thoát? Kính mời quý Phật tử cùng nghe.